Tylko w Play
możesz korzystać
z zasięgu 4 sieci!

Co daje mi
zasięg 4 sieci?

Wysoka jakość połączeń

Zasięg w 99% Polski

Bezpłatne korzystanie
z nadajników 4 operatorów: Play, T- Mobile, Plus, Orange

Automatyczne przełączanie na najlepszy dostępny zasięg (przy zmianie z Play na
T-Mobile nawet w trakcie połączenia)

Korzystaj
z zasięgu 4 sieci

Korzystaj
z zasięgu 4 sieci
jak nasze gwiazdy

Zasięg 4 sieci to połączony zasięg
Play, T-Mobile, Plus i Orange.
Dzięki temu obejmuje:

99

%

Polski

Sprawdź, jak skorzystać z zasięgu 4 sieci

Android
1/8

Wybierz Aplikacje

2/8

Wybierz Ustawienia

3/8

Wybierz Więcej sieci

4/8

Wybierz Sieci komórkowe

5/8

Wybierz Operatora sieci

6/8

Wybierz Wybieraj automatycznie

7/8

Wybierz Roaming danych

8/8

Ciesz się ZASIĘGIEM 4 SIECI

iOS
1/5

Wybierz Ustawienia

2/5

Wybierz Operatora

3/5

Wybierz Automatycznie

4/5

Ustaw Roaming danych

5/5

Ciesz się ZASIĘGIEM 4 SIECI

Windows
1/6

Wybierz Ustawienia

2/6

Wybierz Komórkowe + SIM

3/6

Wybierz Ustawienia karty SIM

4/6

Wybierz Wybór sieci

5/6

Wybierz Automatycznie

6/6

Ciesz się ZASIĘGIEM 4 SIECI

Android

iOS

Windows

Konfiguracja
automatycznego wyboru sieci

Android

1/8 Wybierz Aplikacje

2/8 Wybierz Ustawienia

3/8 Wybierz Więcej sieci

4/8 Wybierz Sieci komórkowe

5/8 Wybierz Operatora sieci

6/8 Wybierz Wybieraj
automatycznie

7/8 Ustaw Roaming danych

8/8 Ciesz się
zasięgiem 4 sieci

Konfiguracja
automatycznego wyboru sieci

iOS

1/5 Wybierz Ustawienia

2/5 Wybierz Operatora

3/5 Wybierz Automatycznie

4/5 Wybierz Roaming danych

5/5 Ciesz się
zasięgiem 4 sieci

Konfiguracja
automatycznego wyboru sieci

Windows

1/5 Wybierz Ustawienia

2/5 Wybierz Komórkowe + SIM

3/5 Wybierz Ustawienia karty SIM

4/5 Wybierz Wybór sieci

5/5 Wybierz Automatycznie